Alle categorieën

1. Algemene bepalingen

1.1 Het doel van deze AGV is het bepalen van de voorwaarden waaronder de verkoop van producten aangeboden door Copie Conforme (hierna de "verkoper") en elke volwassene die de online shop www.shop-copie-conforme.com bezoekt of er een aankoop doet (hierna de "klant" of de "koper") wordt uitgevoerd. Elke minderjarige met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger kan echter gebruik maken van onze online shop en onze diensten. De online shop van Copie Conforme wordt beheerd door de vennootschap Copie Conforme S.R.L., ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer BE 0475 535 273, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is : B-7780 Comines, Rue de la Gare 13 in België

1.2 De klant verwijst naar de persoon die de bestelling heeft geplaatst en betaald, in de zin van de AVV.

1.3 Elke bestelling door een klant via de online shop van Copie Conforme leidt automatisch tot de totstandkoming van een overeenkomst tussen de klant en Copie Conforme S.R.L. Dit impliceert dus de formele aanvaarding van de AV.

1.4 Deze AV zijn bindend.

1.5 Deze AGV zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen van producten die Copie Conforme aanbiedt op haar webshop www.shop-copie-conforme.com.

1.6 Het feit dat de koper een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op de online shop van Copie Conforme impliceert evenwel de volledige aanvaarding van deze AV, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen vóór de bestelling.

1.7 Deze AV kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Wijzigingen van deze AV worden van kracht bij de opening van de online shop en alleen voor verkopen die daarna plaatsvinden. In geval van wijziging zijn de AV die van toepassing zijn op de bestelling van de klant de AV die online stonden en die de klant heeft aanvaard op de dag dat de bestelling werd geplaatst.

2. Bedrijfsidentiteit

De Copie Conforme online shop wordt beheerd door de vennootschap Copie Conforme S.R.L. Copie Conforme S.R.L. is ingeschreven bij de Carrefour Bank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0475 535 273, met maatschappelijke zetel te : B-7780 Comines, Rue de la Gare 13 in België

3. Tarieven

3.1 De prijzen vermeld op de www.shop-copie-conforme.com online shop, aangeduid in euro, zijn deze die van kracht zijn op het moment dat de bestelling gevalideerd wordt door de klant.

3.2 Prijzen kunnen te allen tijde door Copie Conforme worden gewijzigd.

3.3 De verkoopprijzen van de producten op de www.shop-copie-conforme.com online shop zijn exclusief verzendkosten, die bovenop de prijs van de aangekochte producten gefactureerd kunnen worden.

3.4 Verzendkosten worden aangegeven voordat de Klant de bestelling registreert, afhankelijk van de door de Klant gekozen verzendmethode en de waarde van de bestelling.

3.5 De verkoopprijzen van de producten op de www.shop-copie-conforme.com online shop zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) die van toepassing is op de dag van de bestelling.

3.6 Elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch doorgerekend in de prijs van de door Copie Conforme verkochte producten op de online shop.

3.7 Gedurende bepaalde periodes van het jaar kan de klant profiteren van bepaalde promotieaanbiedingen.

3.8 Deze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, gedurende de aangegeven periode.

4. Producten

4.1 De producten die te koop worden aangeboden in de online shop worden elk beschreven in een beschrijving van hun essentiële kenmerken.

4.2 Copie Conforme voorziet de klant van de nodige informatie voor een correct gebruik van de producten.

4.4 Adviezen worden uitsluitend ter informatie aan de klant gegeven.

4.5 Copie Conforme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de producten verkocht op haar online shop of door het niet naleven van de gebruiksvoorschriften.

5. Beschikbaarheid

5.1 De door Copie Conforme op de webshop verkochte en verzonden producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

5.2 In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, zal Copie Conforme de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en eventueel een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden, een tegoedbon ter waarde van het bedrag van de bestelling gebruiken voor een toekomstige bestelling of, bij gebreke hieraan, mag de klant ook wachten tot de voorraad is aangevuld.

6. Controle

6.1 Bestellingen worden geplaatst via de online shop van Copie Conforme: www.shop-copie-conforme.com. Contractuele informatie wordt weergegeven in het Frans en Nederlands.

6.2 Om een bestelling te plaatsen, moet de klant het (de) artikel(en) dat (die) hij (zij) wenst te bestellen selecteren en toevoegen aan zijn winkelmandje. De klant kan op elk moment zijn winkelmandje raadplegen en indien nodig wijzigen. Als de koper al een klantenaccount heeft, nodigt Copie Conforme hem uit om zich te identificeren (met behulp van zijn e-mailadres en wachtwoord).

6.3 Als de koper een nieuw lid is, kan hij/zij een account aanmaken door zijn/haar persoonlijke gegevens in te voeren (voornaam, achternaam, e-mailadres). Dit account maakt het voor de koper gemakkelijker om in te loggen voor toekomstige bestellingen.

6.4 Om een bestelling af te ronden en te valideren, moet de Klant de gevraagde leveringsgegevens invullen, de leveringswijze en de gewenste betalingswijze kiezen.

6.5 Tijdens het bestelproces verklaart de Klant dat hij/zij de AV gelezen en geaccepteerd heeft.

6.6 De door Copie Conforme geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Copie Conforme en haar klanten. Enkel deze gegevens zijn authentiek in geval van een geschil tussen Copie Conforme en zijn klanten.

6.7 Na validatie en registratie van de bestelling van de klant, stuurt Copie Conforme de klant een overzicht per e-mail. Dit overzicht wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven bij zijn registratie.

6.8 Deze e-mail geeft een overzicht van alle elementen van de bestelling van de Klant en het gefactureerde bedrag.

6.9 De bestelling kan niet worden gewijzigd en voor elk verzoek met betrekking tot de gedeeltelijke of volledige wijziging van de bestelling is het aan de klantenservice om de haalbaarheid van het verzoek van de Klant te beoordelen.

6.10 De Klant moet dan contact opnemen met de Klantenservice via het gedeelte "Contact opnemen" of rechtstreeks per e-mail op het volgende adres: comines@copie-conforme.be. Copie Conforme raadt de klant ten zeerste aan contact op te nemen met deze dienst voordat de bestelling wordt verzonden.

7. Betaling

7.1 Betaling voor aankopen door de Klant op de online shop geschiedt uitsluitend in euro's (€).

7.2 Betaling kan gebeuren met een kredietkaart: Visa, MasterCard, Bancontact.

7.3 Copie Conforme bewaart geen bankgegevens.

8. Levering en acceptatie

8.1 Copie Conforme werkt samen met Mondial Relay en Bpost voor de verzending van al zijn producten die te koop zijn op zijn online shop www.shop-copie-conforme.com.

8.2 Verzendkosten zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling, het gewicht, de afmetingen, de uiteindelijke leverbestemming en de levermethode.

8.3 Verzendkosten worden berekend in het winkelmandje en/of voordat de bestelling wordt betaald.

8.4 De transportkosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Copie Conforme worden gewijzigd volgens de door haar dienstverlener gefactureerde kosten.

8.5 Copie Conforme nodigt zijn klanten uit om bij het plaatsen van hun bestelling alle informatie te verstrekken die nodig is voor de correcte verzending van hun pakket.

8.6 Wanneer uw pakket wordt verzonden, wordt een bevestigingse-mail met het trackingnummer naar de klant verzonden.

8.7 De goederen worden zo snel mogelijk verzonden. Indien niet alle goederen in één keer kunnen worden verzonden, verbindt Copie Conforme zich ertoe de koper te informeren over de mogelijke vertraging en over de leveringstermijn.

8.8 Copie Conforme dringt er bij de klant op aan regelmatig zijn e-mail te raadplegen om op de hoogte te blijven.

9. Herroepingsrecht

9.1 Voorwaarden voor terugtrekking

9.1.1 De Klant heeft een herroepingsrecht van veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

9.1.2 De klant heeft het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

9.1.3 Om dit recht uit te oefenen, moet de Klant de Klantendienst schriftelijk op de hoogte brengen, met vermelding van zijn naam, voornaam, e-mailadres, ordernummer en datum.

- Per e-mail: comines@copie-conforme.be

- Via de "Neem contact met ons op van de www.shop-copie-conforme.com online shop

- Per post:

Rue de la Gare 13, 7780 Comines-Warneton
BELGIË

9.2 Restituties

9.2.1 Indien de klant zich terugtrekt, zal Copie Conforme de van de klant ontvangen betalingen in ieder geval terugbetalen totdat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd.

9.2.2 Indien de klant een deel van de bestelling annuleert, zal Copie Conforme het bedrag van de geretourneerde producten terugbetalen.

9.2.3 De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant voor zijn/haar bestelling heeft gebruikt.

9.3 Retourzendingen

9.3.1 De klant moet de producten terugsturen binnen veertien (14) dagen nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld.

9.3.2 Het herroepingsrecht is alleen mogelijk als het product niet is gebruikt. Teruggestuurde producten dienen in originele staat en compleet te zijn. Copie Conforme neemt geen producten terug die geopend of beschadigd zijn door de klant.

9.3.3 Producten moeten worden geretourneerd naar het volgende adres:

Rue de la Gare 13, 7780 Comines-Warneton
BELGIË

samen met de volgende informatie op normaal papier: achternaam, voornaam, e-mailadres, ordernummer en datum.

9.3.4 De Klant draagt de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling of producten.

10. Klantenservice

10.1 Als je vragen hebt of meer informatie wilt, kun je contact opnemen met de klantenservice via : - via de "Neem contact met ons op uit de online shop www.shop-copie-conforme.com - e-mail : comines@copie-conforme.be - mail :
Conforme kopie
Rue de la Gare 13, 7780 Comines-Warneton
BELGIË

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De www.shop-copie-conforme.com online shop en alle software die in verband daarmee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie en gegevens bevatten die beschermd zijn door intellectueel eigendomsrecht.

11.2 Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op documenten, alle content in de online shop en elk van zijn componenten (afbeeldingen, illustraties, geluid, tekst, grafieken, charter, enz.), met inbegrip van software, databases en nieuwsbrieven het exclusieve eigendom van Copie Conforme (hierna de "content").

11.3 Copie Conforme verleent geen licentie of enig ander recht dan het raadplegen van de online shop.

11.4 De gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie of gebruik voor andere doeleinden is strikt verboden. Het is eveneens verboden om iets met betrekking tot de inhoud te wijzigen, te kopiëren, een afgeleid werk te maken, te assembleren, te decompileren (met uitzondering van de gevallen waarin de wet voorziet), te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of over te dragen.

11.5 Het is verboden de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in het bijzonder de software, of gewijzigde versies van de software te gebruiken om ongeoorloofde toegang tot de dienst te verkrijgen, en om toegang te verkrijgen tot de online shop www.shop-copie-conforme.com op een andere manier dan via de interface die Copie Conforme aan de bezoeker ter beschikking stelt.

11.6 Copie Conforme behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van namaak en, meer in het algemeen, inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

11.7 Alle andere handelsmerken of logo's op de www.shop-copie-conforme.com online shop zijn eigendom van Copie Conforme of haar partners. Elk gebruik van deze merken, logo's of andere inhoud is onderworpen aan de toestemming van Copie Conforme of de houder van de betreffende intellectuele eigendomsrechten.

12. Garanties

12.1 De klant geniet een kwaliteitsgarantie op de producten van Copie Conforme.

12.2 Indien het gebrek wordt bewezen, verbindt Copie Conforme zich ertoe de gebrekkige of niet-conforme producten om te ruilen, een gelijkaardig product te adviseren of terug te betalen.

13. Verantwoordelijkheden

13.1 Copie Conforme is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of lichamelijk, die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van haar producten.

14. Geschillen

14.1 Dit contract wordt beheerst door Belgisch recht.

14.2 In geval van een geschil zal de klant eerst contact opnemen met de verkoper Copie Conforme via de klantendienst, om een minnelijke oplossing te bekomen. Klachten of geschillen worden steeds met aandacht ontvangen, waarbij steeds wordt uitgegaan van goede trouw van diegene die de moeite neemt om zijn situatie uit te leggen.

14.3 In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract heeft de klant de mogelijkheid om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken met de hulp van een beroepsvereniging in de sector, een consumentenvereniging of een andere adviseur van zijn keuze.

14.4 In het geval van een schriftelijke klacht die niet is opgelost door onze klantenservice, heeft de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting opgezet dat toegankelijk is via de link : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

14.5 Bij gebreke aan een minnelijke schikking tussen de partijen zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbank van Doornik, tenzij de wet anders bepaalt.

Meld je aan.

Nog geen account?

0 items Winkelwagen
Mijn rekening
Home